Mặt nạ đệm mũi

  • Ưu điểm: nhỏ gọn nhất, dễ đeo.
  • Nhược điểm: nhét vào mũi có thể làm nhột mũi, cảm giác lực khí sẽ mạnh hơn.
  • Phù hợp: người thích thẩm mỹ, dễ dị ứng da mặt, thường nằm ngủ nghiêng.

Mặt nạ chụp mũi

  • Ưu điểm: chắc chắn, dễ kín khí, khí phân tán đều, cảm giác lực khí nhẹ nhàng.
  • Nhược điểm: to và đeo phức tạp hơn loại nhét mũi.
  • Phù hợp: đa số người dùng, không bị dị ứng da mặt.

Mặt nạ chụp mũi miệng

  • Ưu điểm: khí phân tán đều, hạn chế tối đa khô miệng.
  • Nhược điểm: to nhất, khó đeo kín khí.
  • Phù hợp: người thường thở bằng miệng.