Chăm sóc thiết bị để sử dụng trong tình trạng tốt nhất.

Nếu máy thở CPAP gặp sự cố, hãy gửi máy đến cho chúng tôi. Tùy theo tình trạng mà chúng tôi đánh giá và tư vấn giải pháp khôi phục hay thay thế linh kiện mới.

Các linh kiện của chúng tôi đều là hàng nhập khẩu chính hãng. Thiết bị của quý khách sẽ được sửa chữa hoặc bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.