Máy thở Auto CPAP

Máy thở Auto CPAP (còn gọi là máy thở APAP) có thể tự động tăng / giảm áp lực khí tùy theo mức độ ngưng thở của người dùng. Khi mát phát hiện sự kiện xảy ra trong giấc ngủ như ngưng thở, giảm thở hay ngáy, máy sẽ tăng áp lực khí đến mức vừa đủ để khắc phục sự kiện đó. Khi hết đợt sự kiện, máy sẽ giảm áp lực khí xuống mức thấp để người dùng thoải mái hơn.

Trong từng nhịp thở, máy còn có thêm tính năng giảm lực khí thở ra, giúp thở ra nhẹ nhàng hơn. Mức giảm từ 1 – 3 cmH2O. Máy sẽ tự phát hiện và đồng bộ theo nhịp thở của người dùng.

Máy thở Auto CPAP phù hợp với đa số người dùng, có loại tối ưu cho phụ nữ, có loại nhỏ gọn dễ mang theo. Giá thành đa dạng.

Máy thở BiPAP

Máy thở BiPAP (còn gọi là máy thở BiLevel) sẽ cung cấp 2 mức áp lực khí: mức áp lực cao khi hít vào và mức áp lực thấp khi thở ra, giúp giảm công hô hấp cho người dùng.

Máy thở Auto BiPAP có thể tự tăng / giảm áp lực khí điều trị tùy theo mức độ ngưng thở, đồng thời hỗ trợ mức giảm áp lực khí khi thở ra từ 1 – 10 cmH2O. Máy cũng tự phát hiện và đồng bộ theo nhịp thở của người dùng.

Máy thở BiPAP thường được sử dụng cho người cần mức áp lực khí điều trị cao, hoặc người dùng máy thở CPAP không hiệu quả.