Chính sách thanh toán

Thanh toán ngay

  • Bằng tiền mặt.
  • Bằng thẻ ATM, thẻ tín dụng.

Thanh toán trả góp

  • Bằng thẻ tín dụng.
  • Thời gian: 3, 6 tháng.
  • Lãi suất trả góp: 0%.
  • Xem chi tiết.

Thanh toan