Dùng thử máy thở

Chúng tôi muốn rằng anh/chị sẽ hài lòng khi mua máy CPAP để sử dụng.

Do đó, trước khi quyết định mua, anh/chị có thể dùng thử máy CPAP với chính sách như sau:

  • Thời gian thử máy: tối đa 5 ngày.
  • Chi phí thử máy: 150.000 đ/ 1 ngày.
  • Đặt cọc nhận máy: 10.000.000 đ.
  • Nhận máy tại nhà hoặc tại công ty.
  • Trong thời gian thử máy, chúng tôi sẽ theo dõi và điều chỉnh để đảm bảo anh/chị sử dụng máy hiệu quả.
  • Sau khi dùng thử, chúng tôi sẽ đánh giá lại kết quả.