Chúng tôi muốn rằng anh/chị sẽ hài lòng khi mua máy thở CPAP để sử dụng.

Do đó, trước khi quyết định mua, anh/chị có thể dùng thử máy thở CPAP với chính sách như sau:

  • Thời gian dùng thử máy: 3 ngày. Chi phí dùng thử máy: 500.000 đ.
  • Nhận máy tại nhà hoặc tại công ty.
  • Trong thời gian dùng thử máy, chúng tôi sẽ theo dõi và điều chỉnh để đảm bảo anh/chị sử dụng máy hiệu quả.
  • Sau khi dùng thử máy, chúng tôi sẽ đánh giá lại kết quả.
  • Nếu có hiệu quả, anh/chị sẽ mua máy để điều trị tiếp. Khi mua máy, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí dùng thử máy.