Loại thẻ được trả góp

  • Thẻ tín dụng (Credit card).

Ngân hàng được trả góp

Ghi chú

  • Không hỗ trợ thẻ tín dụng doanh nghiệp.
  • Không hỗ trợ xuất hóa đơn VAT.