Mặt nạ trùm mũi miệng – Linh kiện

AirFit F20

AirFit F20

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

AirFit F10

AirFit F10

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

Mirage Quattro

Mirage Quattro

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

AirFit F20

(1) 800.000 – (2) 1.600.00

(3) 1.600.000 – (4) 800.000

AirFit F10

(1) 800.000 – (2) 1.600.000

(3) 1.600.000 – (4) 800.000

Mirage Quattro

(1) 800.000 – (2) 1.600.000

(3)(4) 1.600.000 – (5) 800.000