Mặt nạ nhét mũi – Linh kiện

AirFit P30i

ResMed, Úc

Giá: 4.600.000

AirFit P10

AirFit P10

ResMed, Úc

Giá 4.600.000

N2 Pillow

BMC, Trung Quốc

Giá 2.800.000

LK AirFit P30i

(1) 800.000 – (2) 2.200.000

(3) 1.000.000 – (4) 800.000

LK AirFit P10

(1) 2.800.000 – (2) 1.200.000

(3) 800.000

LK N2 Pillow

(1) 1.700.000 – (2) 700.000

(3) 500.000