Khi sử dụng trong thời gian dài, có một số linh kiện sẽ cần thay thế theo định kỳ, hoặc khi bị hỏng.

Phân nhóm: Linh kiện máy thở, Linh kiện mặt nạ, Linh kiện khác.

Cần chọn linh kiện theo đúng loại đang sử dụng.