Linh kiện

Cho máy AirSense 10 Autoset

Mieng loc bui

Miếng lọc bụi

Giá: 50.000

Ong khi

Ống khí Climateline Air

Giá: 2.250.000

Bo nguon

Bộ nguồn 90W

Giá: 2.400.000

Hop nuoc

Hộp nước

Giá: 2.250.000

Cho máy AirMini Autoset

AirMini Filter 3Miếng lọc bụi

Giá: 50.000

AirMini TubeỐng khí

Giá: 2.250.000

AirMini Power SupplyBộ nguồn

Giá: 2.400.000

Miếng giữ ẩm

Giá: 300.000